ПÒСЕВ

и да е пòсев
любовта - за да не е
животът по-сив

Категория: