Затова са...

на БОГ словата
затова са - да не ни
зло сгромоляса

Категория: