ОПИТ ЗА РИМУВАН „ЯМБ“ В РАМКА на „ТАНКА“

от дреболии
много често случват се
неразбории

и прерастват по света
в несметни поразии

Категория: