КАЛЯВАНЕ

Който се калява,
бури побеждава
и не се предава!

Категория: