АРШИНИ

Всяка нашенска
безличност,
става Европейска
личност!

Категория: