ФАКТИТЕ

Лъжите бягат
от фактите,
както мракът
от факлите.

Категория: