Опит за „акро-нава“-портрет - (но може и без заглавие)

Благодатства
Обичащият
Грехоопростител

Категория: