МЕТАМОРФОЗИ

Всеки тип безличен
става супер личен
щом е бос паричен.

Категория: