"ЕДИН ЗА ВСИЧКИ, ВСИЧКИ ЗА ЕДИН!"

Разделянето на пенсионерите
е тактиката на милионерите,
затова растат организациите.

Категория: