ЦЕННОСТИ

Надценилите имота,
подценили са живота.
Скъпоценен е имота,
но безценен е живота.

Категория: