ДАРБА

Неразвитата дарба
ражда завист и злоба,
а развитата дарба
радва даже след гроба.

Категория: