ТВОРЦИ

Селските люде -
на хляба творци са, но
зло им бастѝса

земѝ и поминък и
пак е от ад пò тегло...

Категория: