ЯВНО

явно бедността
е изтезание от
разстояние

Категория: