ПОМОЩ И РОБИЯ

Помощта не е чужда робия,
както и робията не е помощ.

Категория: