ДРУГ

в бездуховен свят
духовността е в битка
с друг вид Голиат

Категория: