ВЕЧЕ

общественото
съзнание - вече без
обаяние

Категория: