РОДИТЕЛИ

Устата и езиците
раждат словата.
Каквито родителите,
такива и чедата.

Категория: