ПРАВОСЛАВИЕТО

„Майната му на
православието!“* - е
жлъч от скверноỳст...

„Майната му на
православието!“* - е
злост от душепỳст...

...........................................................................................................................

извори:

1. *„Майната му на православието!“ е сквернословие от Соломон Паси.

2. http://www.kevorkkevorkian.com/bg/publications&article_id=5044.html

Категория:

Comments

Боят се от Православието,
защото е Първославието
на Учението Христовото...

Pages