СЛЪНЧО

Слънчо обича
ни, себераздава се,
свети и сгрява!

Категория: