ЧОВЕШКА СЪЩНОСТ

Никой не е идеален,
някой си е гениален,
а пък всеки - уникален.

Категория: