ПИТОМНО

Питомното
е природно,
а дивото -
безродно.

Категория: