БРАКЪТ

Бракът е съюз
свещен, но от физична
гледна точка - и

проява на
тоблообмен!

Категория: