КИТАРА

китара гърми
и светлик засиява
и зло се громи

Категория: