В СЪРЦА

Морето маха,
приласкава и в сърца
се приютява!

Категория: