НЕБЕСАТА

на небесата
дверите затварят се
пред суетата

.............................................

алтернативно:

пред суетата
са затварят
небесата

Категория: