"ЕЗИК МОЙ, ВРАГ МОЙ!"

Обиди "тип" и "дрънка"
издават кой тип дрънка,
сменил езика с плюнка.

Категория: