В УЩЪРБ

производството -

в ущърб - от четенето

на поезия

..........................................................

четенето на

поезия - в ущърб на

производството

Категория: