ДОБРОТО

Доброто не обича показното,
защото скромно е доброто,
а кресливо винаги е злото.

Категория: