ЛЪВЪТ

"Човекът не е винтче!",
каза Лъвът от Винчи.

Категория: