ПРИЯТЕЛСТВО

Приятелите си приличат,
затуй децата се привличат
и заедно по друма тичат.

Категория: