БЕЗЧЕТ

Колчем се сàмо
печèли, безчет ще са
прèизгладнели...

Категория: