ТЕМЕЛИТЕ

Слава на смелите!
Сочат ни целите!
Те са темелите!

Категория: