УСПЕНИЕ ИВАНОВО!

МОЛИТВА ЗА БЪЛГАРИЯ
Вечна ти памет, Йоане!
Вечна ти слава, Иване!
Скъса пранги Османови!
Скъсай мрежи Мамонови!
В Космичната феерия
моли Бог за България!

Категория: