ПАРАДОКСИ

Който постоянно празнува,
не знае защо съществува,
а който тъжно съществува
не знае защо да празнува.

Категория: