Люпилня

БЪЛГАРИЯ
люпилня е
на дарования,

които радват ни
уви
от разстояния...

Категория:

Comments

Греят над България
звездни дарования,
но от разстояния...

Pages