БОЛЕСТ ПО ГОВЕДАТА

Болните са тревопасните,
но вредните са властните!

Категория: