ВÒДИ

до безнрàвие
безвèрието вòди
и лукàвие

Категория:

Comments

/по rhymefan/
Безверието
води до безнравия
и лукавия...

Pages