ТЪРБУСИ /по Р. Ралин/

Престъпен търбух,
за човечност глух!

Категория: