РОДЍНО*

Родино мила
дèдина

до àдище
довèдена

Родино мила
бàбина

от сатанѝ
разграбена

Родино мила
бащина

робиньо
на фурдàщина

.....................................

Родино мила
мàмина

светиньо
БОГОплàменна

------------------------------

*По
Христо Ботев -
„О, майко моя, родино мила...“

Категория:

Comments

Точно продължение на Ботевото стихотворение!
И така няма да отслабне въздействието:
Родино мила, дедина,
до адище доведена!
Родино мила, бабина,
от сатани разграбена!
Родино мила, бащина,
робиньо на фурдащина!
Родино мила, мамина,
светиньо Богопламенна!

Pages