ТРУДНОСТИ

По-лесно е срещу
вятъра вървенето,
отколкото плуване
срещу течението.

Категория: