В ТАКТОВЕ „ЧЕТИРИ ЧÈТВЪРТИ“ И „ОСЕМ ОСМИ“

за
на
ГОСПОД БОГ
словата

нека
ОБИЧ
е
отплата

……………………….

за
на
ГОСПОД БОГ
словата

нека
е
ЛЮБОВ
отплата

----------------

на
ГОСПОД БОГ
за
словата

е
нека
ОБИЧ
отплата

……………………….

на
ГОСПОД БОГ
за
словата

ЛЮБОВ
е
нека
отплата

Категория: