АНТИ-ИЗМИ

АнтиКапитализъм,
антиБанкомарксизъм,
антиФашизоизъм,
антиДИмократизъм,
антиМултикултуризъм,
антиЛиберализъм
и антиГлобализъм -
всички алчни ИЗМИ
в господарски чизми
водят ни към бездни!

Категория: