ПОМЕН

Всеки прави помен на някого,
но забрава слиза на всекиго,
не направил добро на никого.

Категория: