УСВОЯВАНЕ

Няма нужда от познания,
а от верни послушания,
тъй се правят усвоения.

Категория: