ПРИ ВСЯКА БОЛЕСТ...

При всяка болест -
отвара - от надежда,
любов и вяра!...

.............................................

При всяка болест -
от вяра, надежда и
обич - отвара!...

Категория: