КЪМ...

изоставена
къщица - от нелюбов
обитавана

изоставени
селища - от нелюбов
оседлавани

изоставено
РÀИЩЕ - от нелюбов
осквернявано

......................................................

поругавана
земна твърд - към нелюбов
насърчавана

Категория: