ДОБРОТО

доброто бòри
се със злото - чрез ЛЮБОВ
от ТЕБ - ГОЛГÒТО

Категория: