ШАРАНИ

Шаран до шарана -
друго не остана
тука на Балкана.

Категория: