ОПИТ ЗА „ТАНКА“ ПО ПОВОД НА ЕДНА СВЕТИНЯ

древното име
на ВАРНА е ОДЕСОС
но прочетено

от дясно наляво е
с македонско звучене

Категория: