ДРЕВНОСТ СЪВРЕМЕННА

Пазарджик - древност
съвременна, чувственост,
блян и напевност!...

Той Бесапара
и БИБЛИЯ БЕСИКА
значи, и ВЯРА!...

Категория:

Comments

/по rhymefan/
Пазарджик древен,
непреклонен, човечен,
ти си град вечен!

Той Бесапара
и БИБЛИЯ БЕСИКА
значи, и ВЯРА!...

Pages